Formularz Zgłoszenia

na szkolenie online - 7 listopada 2023 r. 10:00-15:00

ZMIANY W REFUNDACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH

Kontakt z w sprawie szkolenia :

biuro@hmapoland.pl

Program, regulamin szkolenia oraz klauzula informacyjna RODO dostępne są na stronie:

https://hmapoland.pl/szkolenia/refundacja-wyrobow-medycznych