MDR

Kompleksowe doradztwo prawne z zakresu rozporządzenia MDR i ustawy o wyrobach medycznych.

REKLAMA

Doradztwo prawne, analizy i szkolenia z zakresu działań marketingowych dotyczących wyrobów medycznych.

IMPORT & EXPORT

Wsparcie prawne dla importerów i eksporterów wyrobów medycznych.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Kompleksowa obsługa prawna działalności producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

WPROWADZENIE DO OBROTU

Wsparcie prawne i doradcze na etapie rejestracji i wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu na terenie Polski i krajów UE.

INCYDENTY MEDYCZNE

Kompleksowa obsługa prawna dotycząca weryfikacji, zgłaszania i wyjaśniania incydentów medycznych. Pomoc we wdrażaniu procedur bezpieczeństwa.