Aktualne szkolenia:

12 października 2022 r - 10:00 - 15:30

szkolenie online

NOWE ZASADY REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH

zgłoszenia przyjmowane są do 7 października (piątek)

Szanowni Pastwo,

zapraszamy Pastwa do udziału w szkoleniu „Nowe zasady reklamy wyrobów medycznych”, które odbdzie się online 12 padziernika br.

Nowa ustawa o wyrobach medycznych z dnia 26 maja br. oraz rozporzdzenie w sprawie reklamy wyrobów medycznych diametralnie zmieniają zasady prowadzenia reklamy, wprowadzają liczne ograniczenia i obowizki oraz wysokie sankcje za ich nieprzestrzeganie.

W czasie całodniowego szkolenia wspólnie z r.pr. dr Janem Szulcem z ekspertem URPL i współautorem ustawy o wyrobach medycznych podsumujemy i omówimy dla Pastwa ostateczny kształt przepisów i ich interpretacj, przedstawimy praktyczne porady dotyczce prowadzenia reklamy z podziałem na rodzaje aktywnoci reklamowej a take wskaemy jak przygotować się do wdroenia nowych zasad dotyczcych reklamy.

Do szkolenia zostaną załączone instrukcje dotyczce nowych zasad reklamy (do wykorzystania przez pracowników i kontrahentów Pastwa przedsibiorstw)

Termin szkolenia: 12 padziernika 2022, 10:00-15:30 Prowadzcy:

  • adw. KONRAD KORBISKI – ekspert prawa medycznego HMA POLAND, posiadajcy dowiadczenie zawodowe w pracy po stronie administracji (MZ) oraz biznesu.

  • r.pr. dr JAN SZULC – współautor ustawy o wyrobach medycznych, ekspert prawa wyrobów medycznych i prawa farmaceutycznego, posiadajcy dowiadczenie zawodowe w pracy po stronie administracji (MZ, URPL) oraz biznesu.

    Formuła: online – za porednictwem platformy Clickmeeting, w oparciu o przegldarkę internetow

    Koszt udziału: 799 zł netto / firma (do 4 uczestników szkolenia z danej firmy)

    *** 499 zł netto (dla firm członkowskich OPPM TECHNOMED)

Archiwalne szkolenia

30 maja 2022 r
PRAKTYCZNE WARSZTATY - CASE STUDY
REKLAMA WYROBÓW MEDYCZNYCH


Praktyczne warsztaty - case study - reklama wyrobów 

praktyczne warsztaty mające na celu omówienie praktycznego zastosowania nowych regulacji dotyczących rekalmy wyrobów medycznych na przykładach konkretnych działań reklamowych. Warsztaty organizowane są dla firm członkowskich OPPM Technomed wspólnie z kancelarią NGL Legal. 

W celu zapoznania się z programem warsztatów zapraszamy do odwiedzenia strony OPPM TECHNOMED www.technomed.org.pl

17 maja 2022 r
PRAKTYCZNE WARSZTATY - CASE STUDY
MARKET ACCESS
WYROBÓW MEDYCZNYCH W SZPITALACH

praktyczne warsztaty mające na celu omówienie zasad związanych z market access wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kreowania zapotrzebowania na wyroby medyczne.


Warsztaty organizowane są dla firm członkowskich OPPM Technomed – organizacji pracodawców przemysłu medycznego. W celu zapoznania się z programem warsztatów zapraszamy do odwiedzenia strony OPPM ​

W celu zapoznania się z programem warsztatów i udziału w warsztatach zapraszamy do odwiedzenia strony OPPM TECHNOMED www.technomed.org.pl

28 marca 2022 r
SZKOLENIE
Nowa ustawa o wyrobach medycznych

przedmiotem szkolenia jest omówienie przepisów nowej ustawy o wyrobach medycznych. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy dostosowujące do rozporządzenia MDR oraz nowo prowadzane ograniczenia dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Szkolenie organizowane jest dla firm członkowskich OPPM Technomed – organizacji pracodawców przemysłu medycznego.  W celu udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z OPPM TECHNOMED  
www.technomed.org.pl