WYROBY MEDYCZNE

Kompleksowe wsparcie prawne w procesie rejestracji wyrobów medycznych oraz zgłaszania i powiadamiania o wprowadzeniu wyrobów do obrotu.

REJESTRACJA PRODUKTÓW

SUPLEMENTY DIETY

Doradztwo prawne przy wprowadzaniu suplementów diety na rynek, w tym doradztwo w zakresie oznaczenia produktów oraz reprezentacja klientów przed Głównym Inspektorem Sanitarnym.

KOSMETYKI

Doradztwo i obsługa prawna procesu rejestracji produktów kosmetycznych w Polsce i krajach UE.